Stichting PadiPadi heeft als doel:

  • Het vergroten van de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van de bevolking uit Sierra Leone om zodoende een eigen economie te realiseren zonder wezenlijke steun van derden
  • Het opvangen van de bevolking die door de gevolgen van onder andere ziekten, natuurrampen en/of conflicten ontheemd zijn geraakt
  • Het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Beleidsplan:
Onze stichting tracht ons doel onder meer te bereiken door:

  • Het inzamelen van geld en goederen ten behoeve van de bevolking van ontwikkelingslanden in het algemeen en Sierra Leone in het bijzonder
  • Het begeleiden, adviseren en informeren van personen in ontwikkelingslanden in het algemeen en Sierra Leone in het bijzonder bij casu quo ten behoeve van het bereiken van economische zelfstandigheid
  • Het mogelijk maken van onderwijs in ontwikkelingslanden in het algemeen en Sierra Leone in het bijzonder, en het motiveren van de bevolking om van dat onderwijs gebruik te maken
  • Het werven van fondsen, donateurs en sponsoren