Stichting PadiPadi heeft als doel:

  • Het vergroten van de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van de bevolking uit Sierra Leone om zodoende een eigen economie te realiseren zonder wezenlijke steun van derden
  • Het opvangen van de bevolking die door de gevolgen van onder andere ziekten, natuurrampen en/of conflicten ontheemd zijn geraakt
  • Het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

 

Beleidsplan 2021-2025

1. INHOUDSOPGAVE
1 Inhoudsopgave
2 Gegevens PadiPadi Foundation
3 Doelstellingen PadiPadi Foundation
4 Bestuur
5 Activiteiten bestuur
6 Wijze van werving gelden
7 Beheer van het vermogen
8 Beloningsbeleid
9 Missie

2. GEGEVENS

PadiPadi Foundation is opgericht op 28 januari 2015
Vestigingsadres / Contactadres:
Dokter Kanterslaan 29
5361NA Grave
Telefoonnummer: +31 10759350 / +31 486 785230

IBAN Nummer:
NL73RABO0301944997
BIC: RABO NL 2U
Fiscaalnummer(RSIN): 854.851.471
KvK nummer: 62523597

3. DOELSTELLING PADIPADI FOUNDATION

De stichting stelt zichzelf het doel om de zelfredzaamheid van Sierra Leoonse kinderen en jongeren te stimuleren door hen de gelegenheid te geven een vak te lerenen ondernemerschap onder hen te stimuleren. Op deze wijze kunnen zij zich actief inzetten en meedoen in de maatschappelijke ontwikkeling.

4. BESTUUR

Ons bestuur bestaat uit;

Voorzitter:
De heer Sam Conteh

Secretaris:
Mevrouw Bep Fest

Penningmeester:
Mevrouw Anja van der Stap

Bestuurslid:
De heer George Wannet

5. ACTIVITEITEN BESTUUR

• Vergaderen; Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.
• Het opzetten en begeleiden van projecten.
• Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.
• Het up to date houden van social media.
• Het coördineren van het inzamelen van goederen.
• Het regelen van transport naar Sierra Leone (container)
• Het werven van fondsen, donateurs en sponsoren
• Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:
• 1. Jaarlijks een begroting opstellen;
• 2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
• 3. Beheren van de gelden;
• 4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

6. WIJZE VAN WERVING GELDEN

PadiPadi Foundation ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze giften worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren en bedrijven.

7. BESTEDING VAN HET VERMOGEN

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van PadiPadi Foundation..
1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren.
2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om andere stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen stichting.
3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.
4. In het geval dat de stichting ontbonden word gaat een eventueel batig saldo zoveel mogelijk besteed worden aan een overeenkomstig doel of stichting.

8. BELONINGSBELEID
Stichting PadiPadi Foundation werkt voornamelijk met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

9. MISSIE

Onze missie:

De stichting stelt zichzelf het doel om de zelfredzaamheid van de bevolking van Sierra Leone te ondersteunen door heb de gelegenheid te geven scholing te krijgen en een vak te leren en ondernemerschap te stimuleren, door middel van goederen, advies en scholing. Op deze wijze kunnen zij zich actief inzetten en meedoen in de maatschappelijke ontwikkeling
Het begeleiden, adviseren en informeren van personen in ontwikkelingslanden in het algemeen en Sierra Leone in het bijzonder bij casu quo ten behoeve van het bereiken van economische zelfstandigheid.
Het mogelijk maken van onderwijs in ontwikkelingslanden in het algemeen en Sierra Leone in het bijzonder, en het motiveren van de bevolking om van dat onderwijs gebruik te maken
.

10. WAAROM

In 2014 besloten wij een stichting op te richten om de mensen te helpen in Sierra Leone, in 2015 kwam het ervan.
Sierra Leone is na de burgeroorlog (1991-2002) weer in opbouw. Ziekenhuizen en wegen worden aangelegd, maar er is nog een grote stap te maken. Vooral het zelfredzaam maken van de bevolking. Dit begint met het geven van informatie aan volwassenen en scholing voor de kinderen. In de laatste tien jaar is er nog te weinig gedaan voor de scholen en de kinderen in het algemeen. Zoals overal geldt: de toekomst begint bij de kinderen.
Wilt U onze vooruitgangen blijven volgen, bezoek dan regelmatig onze website.
https://www.padipadifoundation.nl

Wij zijn een stichting waarbij we alle ter beschikking gestelde gelden en goederen geheel ten goede komen aan de projecten, waarbij openheid heel belangrijk is. Onze projecten zijn bedoeld als concrete hulp aan de mensen in Sierra Leone.